• Wersja wysokontrastowa:
 • A

Zarejestruj się jako:

Po wybraniu jednej z powyższych opcji

pojawi się formularz odpowiedni dla Ciebie

MOE to społecznościowy portal, który:

Na ePlatformie MOE znajduje się 12 paneli tematycznych, w tym:

 • 4 teoretyczno-informacyjne
 • 5 praktycznych
 • 2 dedykowane kontaktom z otoczeniem gospodarczym
 • ścieżka rozwoju studenta

Kliknij wybrany panel, aby dowiedzieć się więcej

 • Studencki Baza® Wiedzy
  Studencki Baza® Wiedzy x

  Opiekun - dr Maja Kiba-Janiak

  Kontakt - maja.kiba-janiak@ue.wroc.pl

   

  Panel Studencki Baza® Wiedzy będzie zbiorem prac studentów, wyróżnionych w drodze konkursów na najlepszą pracę dyplomową, zaliczeniową oraz innych konkursów objętych patronatem zewnętrznych instytucji i przedsiębiorstw.

   

  Ponadto w panelu prezentowane będą osiągnięcia badawcze kół naukowych: eseje, referaty wygłoszone na seminariach i konferencjach naukowych, wyniki sondaży i badań ankietowych.

   

  Studenci będą mogli oceniać i komentować zamieszczone prace.

   

 • Wiedza Na Wizji
  Wiedza Na Wizji x

  Opiekun - dr Sławomir Czetwertyński

  Kontakt - slawomir.czetwertynski@ue.wroc.pl

  Panel Wiedza Na Wizji będzie naszą Wydziałową filmoteką ekonomiczną. Będziemy kolekcjonować filmy stanowiące dorobek polskiej i światowej kinematografii, poruszające ważne kwestie ekonomiczne i skłaniające do refleksji.

  Studenci wyposażeni w sprzęt do nagrywania i montażu filmów stworzą multimedialne zasoby dydaktyczne, nagrywając fragmenty wykładów i innych zajęć dydaktycznych prowadzonych zarówno przez naszych wykładowców, jak i zaproszonych gości, wybitne postaci nauki, biznesu i administracji.

  Dziennikarze-studenci zrealizują także reportaże z życia studenckiego dokumentujące ważne wydarzenia naukowe, edukacyjne i kulturalne.

 • Strefa Paradoksów Ekonomicznych
  Strefa Paradoksów Ekonomicznych x

  Opiekun - dr Sławomir Czetwertyński i dr Adriana Politaj

  Kontakt - slawomir.czetwertynski@ue.wroc.pl / apolitaj@gmail.com

  Panel Strefa Paradoksów Ekonomicznych zgromadzi pozorne paradoksy ekonomiczne zaobserwowane, zgłoszone i wyjaśnione przez studentów.

   

  Studenci będą mieli możliwość oceniania przedstawionych rozwiązań paradoksów oraz promowania własnych pomysłów, w ten sposób zdobędą umiejętność obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych oraz wyjaśniania ich przez pryzmat teorii ekonomii.

   

 • Obserwatorium Statystyczne
  Obserwatorium Statystyczne x

  Opiekun - dr Beata Bal-Domańska

  Kontakt - beata.bal-domanska@ue.wroc.pl

  Dzięki panelowi OS poznasz wartości najważniejszych wskaźników makroekonomicznych dla Unii Europejskiej, Polski, województwa dolnośląskiego i Jeleniej Góry, wśród nich: PKB, wynagrodzenia, indeks cen towarów i usług, stopa bezrobocia, dług publiczny, BIZ, nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze i inne.

  W dziale poświęconym statystyce naszego Wydziału uzyskasz interesujące informacje, o średniej ocen uzyskanych przez poszczególne grupy specjalnościowe, inne statystyki poegzaminacyjne, strukturę studentów wg poziomów i kierunków studiów, średniej ocen, płci, itp.

  Znajdziesz tutaj informacje o najważniejszych instytucjach statystycznych. Dowiesz się co jest ważne przy korzystaniu z danych statystycznych.

  Wiele zajęć dydaktycznych kończy się opracowaniem projektów bazujących na danych statystycznych dotyczących ważnych społecznie i gospodarczo tematów. Budując Obserwatorium Statystyczne OS postanowiliśmy docenić trud studentów, a także wykładowców wyróżniając, nagradzając i umieszczając najlepsze prace na ePlatformie MOE.

  Każdy student będzie mógł oceniać i komentować zamieszczone materiały.

 • Makroblog
  Makroblog x

  dr Magdalena Rękas

  Kontakt - magdalena.rekas@ue.wroc.pl

  W panelu Makroblogbędziesz mógł komentować ciekawe artykuły, raporty, analizy makroekonomiczne oraz inne materiały umieszczane przez moderatora i opatrzone jego komentarzem, pytaniem lub tezą zachęcającą do dyskusji. Aktywność studentów będzie nagradzana poprzez przyznawanie punktów kształtujących Ścieżkę Rozwoju Studenta, a najaktywniejsi Makroblogerzy będą również mogli zamieszczać i komentować wskazane przez siebie materiały .

  W ramach Makroblogu będziesz mógł:

  1) aktywnie wypowiadać się w Makroekonomii w praktyce - za komentarze i oceny otrzymasz punkty na Ścieżce Rozwoju Studenta,

  2) dowiesz się o tym "Co warto przeczytać?" - będzie to zbiór ciekawej  literatury związanej z makroekonomią oraz raportów z zakresu problemów współczesnej gospodarki. W tej części będziesz mógł zrecenzować książkę lub raport albo też sam możesz dodać ciekawą pozycję lub raport wraz z własną recenzją, co zostanie odnotowane na twojej Ścieżce Rozowju Studenta. 

  3) sprawdzisz swoją wiedzę z Makroekonomii w ramach quizów prostych (dotyczą jednego zjawiska makroekonomicznego) i bardziej zaawansowanych (przekrojowych, testy wielkorotnego wyboru).

  4) znajdziesz także wykaz noblistów z dziedziny ekonomii, a Twoim zadaniem będzie stworzyć bazę informacji o Noblistach.

  5) weźmiesz udział w Bitwie na Argumenty - miejsce, gdzie dwie strony będą miały za zadanie podać jak najwięcej argumentów za lub przeciw postawionej przez moderatora tezie.  

  Najaktywniejszy Makrobloger m-ca będzie współtworzył go w kolejnym m-cu. 

  Zapraszam do aktywnego udziału :-) 

 • Poligon Gier
  Poligon Gier x

  Opiekun - dr Magdalena Rękas oraz dr hab. Elżbieta Sobczak prof. UE jako opiekun symulacji biznesowej "INTRODUKTION TO MARKETING"

  Kontakt - Magdalena.Rekas@ue.wroc.pl oraz Elzbieta.Sobczak@ue.wroc.pl

  Na Poligonie Gier znajdziesz:

  Bazar Bezpłatnych Gier pochodzących z baz Internetu, dzięki którym samodzielnie sprawdzisz swoją wiedzę, nabędziesz umiejętność rozwiązywania problemów ekonomicznych i rozwiniesz kompetencje. Bazar podzielony jest na 3 części

  • proste gry decyzyjne 

  • gry strategiczne

  • gry finansowe

  W bazarze gier możesz oceniać zamieszczone gry lub dodawać ciekawe gry, które sam znasz i polecasz. 

  EKONOMICZNE INDYWIDUALNE GRY EKONOMICZNE – każdy student podejmując decyzje będzie mógł sprawdzić się w rywalizacji indywidualnej. Po zakończeniu gry będzie tworzony ranking uczestników i zostaną przyznane punkty kształtujące Ścieżkę Rozwoju Studenta.

  INTRODUCTION TO MARKETING (IM) Market Place – zespołowa gra decyzyjna na licencji MarketPlace-Live. Dzięki symulacji będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę i zdobędziesz umiejętność zespołowego podejmowania decyzji w różnych obszarach funkcjonowania firmy dotyczących m.in.: analizy rynku, zarządzania produktem, produkcji, reklamy, sprzedaży, oceny wyników działalności. Po zakończeniu gry zostanie opracowany ranking zespołów i ich członkom zostaną przypisane punkty aktywności MOE oraz na Ścieżkę Rozwoju Studenta.

  Zapraszamy i życzymi wspaniałych wyników :-) 

 • Giełda Pomysłów
  Giełda Pomysłów x

  Opiekun - dr Anna Baraniecka

  Kontakt - anna.baraniecka@ue.wroc.pl

  Giełda Pomysłów jest obszarem spotkań studentów-pomysłodawców i potencjalnych inwestorów oraz władz samorządowych.

   

  To miejsce, gdzie można umieszczać, promować i znajdować pomysły na szeroko rozumiany rozwój Miasta Jelenia Góra, w tym: możliwe do zagospodarowania nisze rynkowe, wyniki analiz wybranych obszarów działalności Miasta, propozycje projektów usprawniających działalność sektora publicznego i prywatnego w Mieście Jelenia Góra i jej okolicach.

   

  Źródłem zamieszczanych pomysłów będą prace zaliczeniowe studentów oraz cykliczna konferencja nt. „Giełda Pomysłów – studenci Wydziału EZiT na rzecz rozwoju Jeleniej Góry”.

   

  W ramach Giełdy Pomysłów przewidziany jest cykliczny konkurs pt. „Kreator Biznesu” na najlepszy projekt identyfikacji i zagospodarowania niszy rynkowej.

   

 • Forum Dobrych Praktyk
  Forum Dobrych Praktyk x

  Opiekun - dr Tomasz Kołakowski

  Kontakt - tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

  Panel Forum Dobrych Praktyk to miejsce wymiany informacji nt. „dobrych praktyk” w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Studenci będą współtworzyć bazę danych o „dobrych praktykach”, rozumianych jako projekty z powodzeniem zrealizowane w podmiotach gospodarczych, jednostkach publicznych i organizacjach pozarządowych.

   

  „Dobre praktyki” przynoszą pozytywne rezultaty w podmiotach je implementujących, dlatego nie sposób pominąć ich znaczenia zważywszy na możliwość przeniesienia zastosowanych rozwiązań do innych podmiotów, regionów, krajów.

   

  Panel Forum Dobrych Praktyk będzie również zawierał wątek dotyczący „antypraktyk”, a więc błędów rynkowych i złych rozwiązań projektowych.

   

 • Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa
  Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa x

  Opiekun - dr Maja Prudzienica, dr Jacek Welc

  Kontakt - maja.prudzienica@ue.wroc.pl, jacek.welc@ue.wroc.pl

  W panelu Studencka Wirtualna Firma Konsultingowa znajdziesz informacje o firmie symulacyjnej organizowanej na naszym Wydziale.Firma będzie prowadzona przez studentów pod patronatem aktualnie działającej na rynku firmy konsultingowej. Poprzez współpracę z Polską Centralą Firm Symulacyjnych CENSYM nasza firma konsultingowa stanie się członkiem sieci „EUROPEAN Pen International” skupiającej ok. 7,5 tys. firm symulacyjnych z 42 krajów całego świata. Dzięki temu będziemy mogli świadczyć usługi konsultingowe dla innych stowarzyszonych firm oraz organizować i uczestniczyć w międzynarodowych targach firm symulacyjnych.

   

  Pracownicy-studenci będą przygotowywać m. in.:

  • analizy pozycji konkurencyjnej firm,
  • analizy rynkowej pozycji marek,
  • analizy sytuacji finansowej firm,
  • analizy i prognozy ryzyka kredytowego,
  • badania ankietowe rynku,
  • oceny poziomu ryzyka biznesowego przedsiębiorstw,
  • analizy i prognozy perspektyw rozwojowych sektorów gospodarki,
  • analizy kontrolingowe przychodów i kosztów przedsiębiorstw.

   

  Klientami naszej firmy będą zarówno przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku, jak i firmy symulacyjne.

   

  Gwarantujemy elastyczny system pracy:

  • w siedzibie firmy (w budynku A) raz w tygodniu w godz. 16.00-19.00,
  • realizację projektów i analiz w systemie zadaniowym.

   

  Zatrudnienie w firmie umożliwia rozszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i kompetencji społecznych m.in. w działach: księgowości, kadr, analiz, planowania, rozwoju, logistyki i administracji.

   

 • Euroregion Nysa
  Euroregion Nysa x

  Opiekun - dr Jerzy Ładysz

  Kontakt - jerzy.ladysz@ue.wroc.pl

  Z panelu Euroregion Nysa dowiecie się jak rozwija się współpraca na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Zdobytą wiedzę będziecie mogli zweryfikować biorąc udział w quizie o Euroregionie. Jedną z nagród będzie praktyka zawodowa w Biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

   

  Studenci będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce współpracy transgranicznej.

   

  Panel będzie także źródłem informacji o Akademickim Centrum Koordynacyjnym Szkół Wyższych Euroregionu Nysa.

   

 • Nasi Partnerzy
  Nasi Partnerzy x

  Opiekun - dr Maja Kiba-Janiak

  Kontakt - maja.kiba-janiak@ue.wroc.pl

  W panelu Nasi Partnerzy znajdziesz informacje o zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, instytucjach okołobiznesowych i jednostkach samorządu terytorialnego, a także krajowych i zagranicznych uczelniach współpracujących z naszym Wydziałem. Dowiesz się również o działaniach realizowanych przez Radę Menedżerów Biznesu i Administracji powołaną przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Rada składa się z wybitnych osobistości z otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujących z Wydziałem, a jej zadaniem jest aktywny udział w doskonaleniu programów kształcenia stosownie do potrzeb rynku pracy. Panel będzie stanowił bazę danych o firmach, instytucjach i jednostkach samorządowych oferujących praktyki studenckie. Koła naukowe będą prezentowały przedsiębiorstwa i instytucje, z którymi współpracują i realizują projekty badawcze.

   

 • Ścieżka Rozwoju Studenta (ŚRS)
  Ścieżka Rozwoju Studenta (ŚRS) x

  Opiekun - dr Magdalena Rękas i dr Anna Baraniecka

  Kontakt - Magdalena.Rekas@ue.wroc.pl i Anna.Baraniecka@ue.wroc.pl

   

  Ścieżka Rozwoju Studenta pozwala obserwować i oceniać zaangażowanie studentów w zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas studiów i na ePlatformie. Aktywność będzie nagradzana punktami, co pozwoli na przypisanie każdego studenta do jednej z możliwych ścieżek rozwoju – Minimum, Medium lub Maksimum. Uzyskanie określonego statusu łączy się z wymiernymi korzyściami, a wśród nich:

  • informacja w suplemencie do dyplomu o zrealizowanej ścieżce rozwoju i uzyskanej liczbie punktów,
  • wpis na listę najlepszych studentów, udostępnianą pracodawcom z regionu, kraju i zagranicy,
  • pomoc w podjęciu studiów trzeciego stopnia (doktoranckich),
  • oferty staży w najlepszych firmach,
  • dostęp do subskrypcji informacji z Biura Karier Wydziału i Biura Absolwentów.

  W ramach Ścieżki Rozwoju Studenta cyklicznie odbywać się będzie konkurs na Perfekcyjnego Studenta. Zwycięzcą zostanie student, który uzyska największą liczbę punktów.

Na ePlatformie MOE znajduje się 12 paneli tematycznych, w tym:

Kliknij wybrany panel, aby dowiedzieć się więcej